BROTTSOFFERFRÅGOR

Hon vill se fler stödcentra i Dalarna

1:00 min

Det behövs fler stödcentra i Dalarna för människor som utsätts för våld i nära relationer. Det menar Jennifer Qvarnström som är anställd vid polismyndigheten i Mora, och som arbetar med brottsofferfrågor.

Jennifer Qvarnström tycker också att verksamheten med stödcentra för unga bör byggas ut:

– Om man är ung och varit utsatt för brott av en annan ungdom, så finns det ju många problem. Dels så råder det skolplikt och många av de här brotten sker i eller i anslutning till skolan, så man tvingas möta gärningsmännen. Och då är det viktigt att det finns bra stöd och hjälp så att man kan ta sig vidare, och det kan stödcenter erbjuda.

– Idag finns det i Falun men Avesta och Hedemora kommuner håller just nu på med en rekrytering så det kommer byggas upp där också. Och vi hoppas att norra och västra Dalarna kommer starta och att det kommer starta i Borlänge, för det behövs, säger Jennifer Qvarnström.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se