Arboga

Brister i arbetsmiljön för alkoholhandläggare

Arboga kommun måste åtgärda brister i arbetmiljön för kommunens alkolhandläggare. Det kravet kommer från Arbetsmiljöverket som gjort en inspektion hos individ- och familjeomsorgen i Arboga.

Bland annat måste kommunen göra en skriftlig riskbedömning av alkolhandläggarens arbetsmiljö, och upprätta en handlingsplan för de risker som bedöms som allvarliga.

Dessutom måste kommunen ha en skriftlig rutin för akuta situationer som kan uppstå vid tjänstgöring på obekväm arbetstid.

I slutet av april ska Arbetsmiljöverket göra en ny inspektion för att kontrollera att Arboga kommun åtgärdat bristerna.