Grekland euroförhandlar under brinnande strejk

I eftermiddag ska den grekiska koalitionsregeringens ledare fortsätta sitt förhandlande om hur den ska kunna leva upp till villkoren för ett nytt nödvändigt gigantiskt nödlån. Men redan i morse lamslogs landet när en allt mer desperat befolkning gick ut i generalstrejk.

Stämningen beskrivs som mer uppgivet pessimistisk än militant kampvillig, men den snabbt utlysta generalstrejken lamslår redan hamnar och sjöfart, bussar, tåg och tunnelbanor, skolor på alla nivåer, banker och telebolag. Drabbas gör också stora delar av landets sjuk- och hälsovård med allmänna sjukhus som är så snålt bemannade att de bara hanterar livshotande akutfall.

Med anfrätt demokrati ska den grekiska teknokratledda regeringen fortsätta att försöka få de politiska partiernas gehör för de ännu hårdare ekonomiska åtstramningar som det internationella förmyndarskapet kräver. Det gigantiska nödlånet på 145 miljarder euro behövs senast nästa månad.

I stöpsleven finns bland annat en 20-25 procents sänkning av minimilönerna och 15 000 avskedanden av statligt anställda, vilket är en tiondel av vad förmyndarna från EU och Internationella valutafonden kräver.

Detta femte år av ekonomisk tillbakagång har var femte vuxen gjorts arbetslös, för ungdomar är andelen den dubbla. Kriminaliteten ökar och våldet mot invandrare ökar.

Samtidigt som regeringen fortsätter sitt segdragna förhandlande pågår generalstrejken i ett dygn. Och vänsterpartier och fackföreningar har dessutom utlyst protestmarscher och demonstrationer i flertalet grekiska städer, för att visa en förbittrad allmänhet att man i vart fall inte lättvindigt böjer sig för kraven från Sarkozy och Merkel.