(s) försvarar mandatförändring

Socialdemokraterna tillbakavisar idag miljöpartiets kritik mot förslaget att minska antalet ledamöter, mandat, i kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna har föreslagit en minskning från 79 till 61, men miljöpartiet anser att det bland annat skulle innebära sämre möjlighet till inflytande för allmänheten och minskad makt för småpartierna. Men Benny Karlsson, ordförande i valnämnden säger att förändringen inte får så stor betydelse eftersom politiska frågor redan har avgjorts i nämnder och styrelser innan det beslutas i fullmäktige. Förslaget går ut på att ha fullmäktigesammanträden på dagtid istället för på kvällstid för att göra det lättare för fritidspolitiker att delta.