Rakt på sak

Standard på flyktingboende omtvistat

Asylsökande på förläggningen i Ställdalen är upprörda över boendets låga standard. Men det är inte bara på möbler och utrustningen som de reagerar utan även över att de inte anser att de får tillräckligt med mat.
Vår reporter har besökt förläggningen och hör med de boende om deras tillvaro.

Migrationsverkets enhetschef Tolle Furugård berättar hur Migrationsverket ser på boende och mat.

Migrationsverket hyr Anläggningen av Jim Hoppe, som menar att hans företag levererar mer än det Migrationsverket har beställt. Enligt hans åsikt är det är enskilda asylsökande som ställer till bråk.