Eurozonen skärper kraven för nödlån till Grekland

I Grekland sköt polisen i dag tårgas mot tusentals demonstranter som protesterade mot de pågående förhandlingarna om ytterligare åtstramningsåtgärder. Förhandlingarna om ett nytt räddningspaket till det krisdrabbade landet har skjutits upp igen och återupptas under onsdagen. Nu ser det ut som att Grekland får ytterligare stränga villkor kopplade till eventuella nya pengar.

Eurozonens ledare tycks ha tappat tålamodet med den obstruerande grekiska statsapparaten. Det var ordföranden för eurozonens finansministrar, Luxemburgs Jean Claude Juncker som i som i dag förklarade att Grekland inte bör få disponera nya räddningspengar fritt.

Om Grekland får ännu ett räddningspaket ska pengarna låsas i en fond och bara få användas till att betala skulder som löper ut, sade han. Och inte till att täcka över hålen i Greklands löpande statsutgifter, som var ett förslag som lades fram i går av Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Sarkozy.

Men det är långt ifrån säkert att det blir något nytt räddningspaket. De interna politiska förhandlingarna i Grekland väntas fortsätta på onsdagen, uppger grekiska medier. Och frågan är om det går att få politisk majoritet för de villkor som de övriga euroländerna ställt för mer pengar till Grekland.

Det handlar bland annat om att sänka lönerna inom den privata sektorn och om att minska pensionerna ytterligare.

Men för de grekiska politikerna är det inte lätta beslut att ta. Förhandlingarna ackompanjeras av ännu en generalstrejk och tusentals protesterande greker utanför parlamentet. Och tårgasgranater från polisen.