Kommunalråd försvarar politikerarvoden

1:16 min

Efter att fritidspolitikern Karin Lindström (MP) i Riddarhyttan sagt att man bör diskutera om personer som engagerar sig politiskt på fritiden ska ha ekonomisk ersättning för det, säger Skinnskattebergs kommunalråd Lars Andersson (S) att fritidspolitiker ska ha rätt till arvode.

– Ja, det tycker jag. Vi har ganska nyligen haft en beredning som har jobbat med de här arvodesfrågorna och grundtanken som den här arvodesberedningen har haft är att man inte ska förlora på att engagera sig i demokratin och i välfärdsbygget.

– Det finns ju andra som inte tar ut det genom att inte skriva upp det på sina närvarolistor eller man kanske skänker bort arvodet till Amnesty eller någon annan ideell organisation. Men det här är första gången jag har varit med om att en politiker ansökt om att helt avstå, säger Lars Andersson.

Karin Lindström har själv bett Skinnskattebergs kommun att inte betala ut arvoden till henne, utöver ersättning för förlorad arbetsinkomst och resor. Något som kommunen också gått med på.

Under tisdagen har vi också sänt ett inslag i nyheterna, baserat på uppgifter från jurister, om att en kommun inte får besluta om att stoppa sådana utbetalningar. Men under eftermiddagen har de uppgifterna ändrats.

Det som sägs nu från jurister vi pratat med är att kommunen visst kan besluta om att inte betala ut pengar till enskilda fritidspolitiker.