Den svenska korruptionen har kartlagts

2:05 min

För första gången har Sveriges motståndskraft mot korruption granskats och kartlagts. Det finns svagheter inom offentlig sektor och inom svenska politiska partier visar den nya studien.

– Ett problem i offentlig sektor är att vi under många år gått över till alternativa driftsformer utan att det har följts av system för revision och ansvarsutkrävande, säger Lars-Göran Engfeldt, ordförande för Transparency International som genomfört studien.

– Då blir det en riskzon för korruption och det här problemet har identifierats på den kommunala nivån. 

I studien från Transparency International har åtta forskare för första gången utvärderat Sveriges skydd mot korruption genom att vetenskapligt granska 12 institutioner i det svenska samhället, bland annat Sveriges riksdag, domstolar, politiska partier, medier och civilsamhälle.

– Tidigare fanns en känsla att Sverige inte har några problem med korruption. Och då är det hög tid att inse både att det finns vissa problem och att förebygga, säger Lars-Göran Engfeldt.

Kan man säga att Sverige har problem med korruption i dag?

– Ja, på vissa områden finns risker som är tydliga. 

Av institutionerna är det endast JO, Riksdagens ombudsmän som får full poäng. Offentliga sektorn får lägst poäng. Studien visar att den offentliga sektorn inte prioriterar korruptionsbekämpning tillräckligt mycket.

– Det som kan hända är att kommuner bryter mot lagen i samband med upphandlingar och blir fällda i domstol. Men kommunen struntar i domslutet och trotsar helt enkelt domstolen.

– Det här är vanligare än vad man tror.

Mutskandalen i Göteborg häromåret, liksom den misstänkta mutaffären kring bygget av  nationalarenan i Solna,  båda är exempel som visar på den svenska korruptionen.

Studien visar också att det finns otillräcklig insyn i de politiska partiernas finansiering i Sverige.

– Det är mycket viktigt för den demokratiska legitimiteten att allmänheten känner till hur de politiska partierna är finansierade så att det inte kan uppstå misstankar om att olika intressen kan köpa en viss politik.