Industrifack eniga om sänkta löner i kristider

2:18 min

Flera av de största facken och arbetsgivarna inom industrin är överens om en ny modell för så kallat korttidsarbete. Den skulle användas vid ekonomisk kris för att underlätta för företag att behålla folk och för anställda att slippa bli av med jobbet.

Till skillnad från det krisavtal IF Metall slöt med arbetsgivarna för ett par år sedan förutsätter den här överenskommelsen att staten betalar en del av lön och utbildning.

– Syftet med det här är att du ska förlora så lite som möjligt. Syftet är att du ska behålla ditt jobb och slippa gå ut i arbetslöshet och på det sättet förlora lön direkt och pensioner och andra förmåner, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall.

– Det finns tre vinnare i det här: den anställde, företagen men också staten, som slipper få andra utgifter på grund av arbetslöshet.

Samtalen mellan företrädare för fack och arbetsgivare inom industrin och regeringen har pågått en tid och handlar alltså om en typ av uppgörelse som är ny för Sverige, men som förekommer i olika varianter i andra europeiska länder.

Det går ut på att parterna sluter avtal om så kallat korttidsarbete under tider av vikande efterfrågan i företagen, där de anställda går ner i lön och arbetstid kombinerat med lagstiftning om statligt stöd, till exempel genom lägre arbetsgivaravgifter och betald utbildning.

Utbildning är en viktig del, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikällä.

– Individen ska naturligtvis ställa upp och vara beredd på att sätta sig i skolbänken med teoretisk och praktisk utbildning. Arbetsgivaren ska också vara med och bidra och betala. Det är en investering. Men för att det ska bli verkligt krävs att staten är med på ett hörn och bidrar på sitt sätt.

Anders Weihe, förhandlingschef hos arbetsgivarna Teknikföretagen, säger till Ekot att meningen är att korttidsarbete ska användas i undantagsfall och att tanken är att staten är med och finansierar.

Finansminister Anders Borg, moderat, är positivt inställd.

– Jag tror att vi har en del att lära av till exempel den tyska erfarenheten på området. Där har vi kunnat se att man kunnat behålla personal och att arbetslösheten även under krisåren fortsatte att krypa neråt något, säger Anders Borg.

Veli-Pekka Säikkälä på IF Metall hoppas att en riksdagsmajoritet kan stödja lagstiftning som underlättar för ett system med korttidsarbete. Han ler lite när han säger sig ha gott hopp om stöd av Socialdemokraterna, som ju nu leds av Stefan Löfven, tills helt nyligen ordförande i IF Metall.

– Partiordförande för Socialdemokraterna är väldigt bra insatt i det här, så det underlättar naturligtvis, säger Veli-Pekka Säikkälä.