Östergötland

Otrygg arbetsmiljö inom kriminalvården

Ensamarbete och hot och våld mot anställda inom kriminalvården fortsätter att öka. Det visar en undersökning från SEKO-facket.

När man frågade 1000 anställda inom kriminalvården om hur de ser på sin arbetsmiljö och säkerhet svarade en majoritet att de har varit utsatta för våld eller hot om våld på arbetet. Varannan anställd upplever att ensamarbete med intagna har ökat det senaste året, och så många som två av tre upplever att det dagligen förekommer riskfulla situationer.