Istapp i tunnel orsakade tågkaoset

2:18 min

Det var en hängande istapp som växt sig större och större som slog ut all tågtrafik mellan Stockholm och södra Sverige under det sex timmar långa stoppet i fredags. Nu utreder Trafikverket om det handlar om ännu ett fall av bristande underhåll.

Troligtvis berördes tiotusentals resenärer av förseningarna i fredags, då all tågtrafik mellan Stockholm och södra Sverige stoppades under sex timmar.

Enligt Trafikverket var det en nedriven kontaktledning som orsakade totalstoppet. Men vad som hände och hur kontaktledningen kunde rivas sa man ingenting om.

Ekot kan nu berätta att stoppet orsakades av en hängande istapp i en av tunnlarna under Stockholm.

Trots att tunneltaken ska kontrolleras varje dag hade en istapp vuxit sig så stor att den kunde orsaka tågkaoset.

– Den här istappen har vuxit ner och nått bärlinan och kortslutit den så att den har brunnit av. Därefter har det kommit ett tåg och trasslat in sig i den här bärlinan, säger Jan Pettersson som är chef för Trafikverkets underhåll.

Hur kan det vara is i tunneltaket, ska man inte ha koll på det?

– Jo, vi gör besiktningar av tunnlarna varje dag. Men här har det läckt in vatten på något sätt och det har blivit den här isbildningen, vid den här kalla väderleken som har varit.

Tittar ni nu på om det finns brister i tillsynen?

– Det är precis det vi håller på att utreder nu. Hur har tillsynen fungerat? Och har tillsynen inte fungerat ska vi undersöka vad vi kan göra bättre, så att sådant här undviks.

Vid stoppet i fredags blev den nedrivna kontaktledningen liggande över tåget. Ingen visste om ledningen fortfarande var strömförande. Ingen fick därför lämna tåget.

Trots att Trafikverket anser att det här är en farlig situation tog det två timmar innan elektriker kom till platsen, enligt uppgift till Ekot.

Även det utreds nu.

– När ett tåg trasslar in sig i en sådan här strömförande ledning. Det är naturligtvis en väldigt farlig situation. Därför har vi de här reglerna, att vi måste ut med en eltillsyningsman som granskar om det är någon spänning på linorna. Och i så fall, att säkerställa att spänningen bryts innan man vågar göra en evakuering av tåget.