Är det bara Russian Extreme Fishing?

Vi fortsätter att komma med teorier (och förkasta dom lika snabbt). En lyssnare föreslår att forskarna kanske inte alls är forskare utan extremfiskare?! Vem vet vilka beten som fungerar 3500 meter under isen? Och vilka byten? Eller är det bara Erik och Mackans nya show?