Därför är den kungliga födseln viktig för Sverige

Kronprinsessan Victorias och prins Daniels barn är Sveriges nästa tronarvinge. Det står i Successionsordningen, den av våra grundlagar som detaljerat bestämmer hur uppdraget som statschef går i arv.

I Successionsordningen står noga beskrivet vem som kan bli tronarvinge och vilka krav som ställs på den personen för att få behålla arvsrätten till kronan.

Successionsordningen är mer än 200 år gammal, från 1810, och den föreskrev då att kronan kunde ärvas av ättlingar till den franske markalken Jean Baptiste Bernadotte, som kom  hit från Frankrike för att bli Sveriges kung. Den föreskrev också manlig tronföljd, endast män kunde bli regenter.

Därför blev inte någon av kung Carl XVl Gustafs systrar,  "Hagasessorna" som de beskrevs av pressen på 40- och 50-talet, drottning. Istället firades "lillprinsen" Carl Gustaf som tronföljare vid sin födelse på valborgsmässoaftonen 1946 och det sköts dubbelt antal skott mot brukligt vid tronföljarfödsel, totalt 84, vid den efterföljande saluten.

De här är några av ändringarna i Successionsordningen som trädde i kraft den 1 januari 1980:

  • Sverige införde som första land i världen, full kognatisk tronföljd. Det innebär att en regents eller tronföljares först födda barn blir tronföljare, oavsett kön. Den här ändringen, som ur jämställdhetsperspektiv idag framstår som självklar i ett modernt samhälle, var mycket omdiskuterad och drevs igenom av de borgerliga efter omröstning i riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna och en del socialdemokrater röstade emot. Mer om de politiska turerna i en annan artikel här intill.
  • Tronföljden ändrades så att ättlingar till Jean Baptiske Bernadotte inte längre kan göra anspråk på tronen. Tronföljden utgår nu ifrån kung Carl XVl Gustaf.
  • Det togs bort att tronföljaren fritt kunde välja vem han eller hon skulle gift sig med och infördes att riksdagen måste tillfrågas om lov. Tronföljaren måste också ha statschefens tillstånd.

I dag ser den svenska tronföljden ut så här:

  • Kronprinsessan Victoria är Sveriges nästa drottning. Tronarvinge efter henne är hennes och prins Daniels nyfödda barn. Om de får ytterligare barn, står de i tur och ordning att ärva uppdraget som statschef.
  • Sedan följer prins Carl Philip och hans eventuella barn, sedan går tronföljden vidare till prinsessan Madeleine.

I ett historiskt perspektiv har Sverige haft kvinnlig tronföljd och kvinnliga regenter tidigare. Drottning Kristina ärvde kronan efter sin far Gustaf ll Adolf som dog vid Lützen 1632. Hon tillträdde som drottning när hon blev myndig 1644. Tio år senare abdikerade hon och Karl X Gustav kröntes till kung.

Ulrika Eleonora valdes till drottning av rikets ständer drottning 1719, samtidigt stadgades att kronan bara kunde ärvas av hennes manliga bröstarvingar. Eftersom hon avled barnlös, utsågs strax ett nytt kungahus.