شکایتی دیگر از مرکز کمک های فوری

از مرکز کمک های فوری (SOS Alarm ) در کالمار به lex Maria که به شکایت های مربوط به خدمات درمانی رسیدگی می کند، شکایت شده است. به گزارش رادیوی کالمار، دیررسیدن آمبولانس باعث تا یک کودک ده ساله جان خودرا ازدست بدهد. کارکنان مرکز کمک های فوری دراین شهر، مشکل این پسربچه را چندان فوری تشخیص ندادند و درنتیجه فرستادن آمبولانس و انتقال او به بیمارستان را ضروری ندانستند. پدر و مادر کودک، خود، فرزندشان را به بیمارستان رساندند، اما او درآنجا درگذشت.
هنوز مشخص نیست که اگر آمبولانس به موقع فرستاده می شد، این کودک می توانست ازمرگ نجات پیداکند.  
اخیرا انتقادهای زیادی از کار مرکز کمک های فوری مطرح شده است و چندی پیش نیز یکی از کارکنان این مرکز در استکهلم به دلیل مرگ یکی از بیمارانی که درخواست آمبولانس کرده بود، اما آن کارمند از فرستادن آمبولانس خودداری کرده بود. دادگاه این کارمند را مسبب مرگ آن بیمار ندانست و او را از اتهام تبرئه کرد.