Minister vill stoppa oseriösa pensionsförvaltare

2:01 min

Stoppa försäljningen av finanstjänster över telefon. Genom att tvingas teckna ett skriftligt avtal vill nu finansmarknadsminister Peter Norman komma åt framför allt oseriösa premiepensionsförvaltare.

– Jag tycker det finns många anekdotiska bevis för att framför allt äldre sätter sig i avtal de inte begripit, och inte heller vill ha, genom mycket aggressiv försäljning på telefon. Då vill jag undersöka om det är rimligt att hålla på på det här viset, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

En fondförvaltare tar ut en avgift för att förvalta din premiepension. Men många menar att det är onödiga pengar, ja rent av lurendrejeri. Det behövs en väldigt lyckad förvaltning för att det ska löna sig enligt finansmarknadsminister Peter Norman.

– Man måste vara noga med att förstå och acceptera, att nu betalar jag ganska mycket pengar för en sådan här rådgivning. Pengar som jag har ganska låg sannolikhet att få igen.

Och det tror inte Peter Norman att många av de 500 000 svenskar som har pensionsförvaltare vet. Därför vill han nu se över hur förvaltarna säljer och avtalar om sina tjänster.

– Eventuellt göra ett undantag i möjligheten att stifta avtal, kort och gott. Det kanske ska vara så att man har marknadsföring i telefon, men att avtalet regleras i ett papper man skickar på posten.

Men det är inte bara äldre som drabbas. På konsumenternas försäkringsbyrå har man exempel på unga människor, som inte börjat arbeta än och betalar 700 kronor för att förvalta, ingenting. Och eftersom muntliga avtal är bindande går de inte att bryta. Gunnar Olsson är chef på konsumenternas försäkringsbyrå.

– Sedan kan företaget spela upp det här samtalet för konsumenten. Då känner konsumenten sig ännu mer pressad. Eftersom företaget hotar att gå till Kronofogden faller man till föga och betalar de här 700 kronorna, trots att man egentligen inte ingått något formellt avtal, säger Gunnar Olsson.

Ännu finns inget färdigt förslag på hur ett eventuellt förbud ska se ut, men det är på gång, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

– Vi håller just på och utreder frågan på departementet. Vi vet inte var vi hamnar, men kommer förstås att ta upp frågan med branschen när vi är klara.