KÄRNKRAFT

Nya kärnreaktorer tillåts i USA

1:15 min

De amerikanska myndigheterna gav i dag tillstånd till byggandet av två nya kärnreaktorer för första gången sedan kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979.

Byggandet av de två reaktorerna är redan igång vid kärnkraftverket i Vogtle i Georgia i sydöstra USA. Man väntade bara på det slutgiltiga tillståndet och det kom i dag.

Senaste gången det gavs klartecken till en ny reaktor var 1978, men sedan kom olyckan i Harrisburg i Pennsylvania året därefter, en olycka som ledde till en partiell härdsmälta. Kärnenergin hamnade i vanrykte och drabbades av starkt ökande kostnader för säkerheten.

Dagens beslut i den amerikanska motsvarigheten till kärnkraftsinspektionen var dock inte enhälligt. En ledamot, ordföranden, röstade emot.

Han menade att det är oklart om de planerade reaktorerna kan stå emot jordbävningar eller översvämningar, som för ett år sedan vid kärnkraftverket Fukushima i Japan.

Flera andra kraftbolag i USA har ansökningar inne om att få bygga nya kärnreaktorer, men det är oklart om alla kommer att förverkligas. På senare år har naturgas blivit en allt mer attraktiv energikälla i USA och det är möjligt att några av verken i stället kommer att drivas med gas.

De nya kärnreaktorerna i Vogtle ska tas i drift 2016 respektive 2017.