Region Värmland

Mer satsning på biogas behövs

1:21 min

Filipstad, Karlstad, Säffle och Hammarö är de kommuner i Värmland där det finns störst möjligheter att tillverka biogas av avfallsprodukter, enligt Region Värmland.

Idag används bara fem procent och det mesta av hushållsavfallet transporteras till Jönköping där det blir biogas.

I hela Värmland finns potentialen att förse 20 000 bilar med drivmedel för en årlig körning på 1500 mil, enligt Liselott Roth, konsult för det biodrivmedelsprojekt som Region Värmland utreder.

--Den stora potentialen för drivmedel kommer ifrån skogsråvara, då den kan användas till att tillverka metanol, syntetisk naturgas, biodiesel. På biogassidan finns många råvaror för att producera fordonsgas. Hushålls avfall, slam från reningsverk, grödor , gödsel, industriavfall och restprodukter från pappers och massaindustrin, säger Liselott Roth.

Det här tillsammans ska räcka till en energiproduktion av 200 gigawattimmar.

– Värmland har stor potential och det är inom en ännu inte inmutad marknad. Den här produktionen kommer absolut att finnas inom 10 år. Framförallt är det ett måste om vi ska kunna genomföra våra klimatmål, säger Christer Pettersson som leder projektet på Region Värmland.