SVENLJUNGA

Polisen ökade tryggheten

1:22 min

Svenljungaborna känner sig tryggare numera sedan kommunen och polisen börjat arbeta allt närmare tillsammans. Sedan 2008 finns polisen på plats under dagarna, och det börjar nu synas i trygghetsmätningarna.

Lena Lövgren är folkhälsosamordnare i Svenljunga kommun och har hand om trygghetsfrågor, och förklarar samarbetet.

– Det handlar om att vi tillsammans med polisen dels jobbar runt olika områden, men också att polisen finns tillgänglig här under dagtid via receptionen.

Kommunen gör tillsammans med polisen regelbunda trygghetsmätningar, och vid den förra mätningen var det många som upplevde en otrygghet. Men sedan samarbetet började har man nu kan man ser att allt fler känner sig säkra.

Lena Lövgren tror att mycket beror på att man har börjat jobba tillsammans och ser bara fördelar.

– Vi har en synlig polis som kan finnas ute, och vi kan underlätta deras pappersarbete.

När man har ett polisärende, som att exempelvis göra en anmälan, eller komma in med hittegods kan man vända sig till kommunens reception. Där hanterar personalen numera enklare polisärenden.

– Det är smidigare och underlättar naturligtvis.Det är klart att det har blivit lite mer pappersarbete men det är ju så positivt för våra kommuninvånare, säger Lena Skoog - receptionist i kommunen.