Gotlandshem sanerar farlig fogmassa i Stäven

1:49 min

Gotlandshem ska sanera fogmassa som innehåller det miljöfarliga ämnet PCB, som finns främst i kvarteret Stäven på Gråbo. Men det är ännu oklart vad saneringen kommer att kosta för bostadsbolaget, men det kan röra sig om mångmiljonbelopp.

Vad det kommer att kosta beror på vad miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att ställa för krav.

I ett första skede handlar det om 12 000 meter fogmassa som ska bort, och där är kostnaden 500 kronor per löpmeter, vilket blir sex miljoner kronor.

Även sand och jord på lekplatser ska bort. Däremot anser inte Gotlandshem att det är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att byta ut jorden närmast husen.

På längre sikt vill man även ta bort fogmassor som är dolda av plåtar.
- Men där finns ingen bra teknik för att ta bort det idag, säger Agneta Blommarksom är miljösamordnare i Gotlandshem.

Enligt Miljö- och hälsoskyddsnämnden finns inga andra större objekt än kvaretet Stäven där man måste byta fogmassor.