Ingen sanering vid marken kring Rang-Sells

4:27 min

Marken runt sopanläggningen mellan Roma och Dalhem ser ut att ha klarat de kraftigt förorenade lakvattenutsläpp som företaget Ragn-Sells orsakade för några år sedan. Nu har en första konsultrapport om marken presenterats. 

Att de gotländska soporna just nu inte blir varken biogas eller jord på Gotland är något av ett misslyckande för ekokommunen Gotland. Men värre är den omfattande miljöskandal med utsläpp av kraftigt förorenat lakvatten vid återvinningsgården mellan Dalhem och Roma.