sörmland

Vården ignorerar invandrare med fuktionshinder

1:26 min

Den sörmländska vården visar ett svalt intresse för invandrare med funktionsnedsättningar. Det visare en granskning som NHR, neurologiskt handikappades förbund i Sörmland har gjort.

Med hjälp av pengar av landstinget Sörmland har NHR, Neurologiskt handikappades förbund i Sörmland undersökt hur personer med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning upplever sin livssituation.

Enligt undersökningen har var fjärde person av de 52000 Sörmlänningar med utländsk bakgrund någon form av funktionsnedsättning.

Det är viktigt att man uppmärksammar hur hög andel det är, säger Mia Lindqvist, ordförande i förbundet.

 – Man hör ju väldigt lite om hur man bemöts och hur man tycker att det fungerar i Sverige över huvudtaget, fortsätter hon.

Mia Lindqvist säger även att samarbetet med vårdcentralerna i Sörmland inte har varit det bästa. Av de 25 vårdcentraler de kontaktade i Sörmland svarade en enda under arbetets gång. Det visar på att man inte engagerar sig för den här frågan, menar hon.

– Människor som det berör, de säger ju själva att det är ju inte bara vården. Det är också hur man bemöts t.ex när det gäller bostadsanpassningar, säger Mia Lindqvist.

Hon tycker också att det är fel att personer med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund inte alltid har rätt till en tolk. Man får betala själv om man behöver en tolk utanför rättsliga ärenden, som till exempel i vården och i kontakterna med skattemyndigheten.

– T.ex om man vill vara med i en handikappförening och vill gå på informationer där man får lära sig mer om sin nedsättning eller träffa andra som har samma typ av problem, då kanske man inte alltid gör det p g a att man inte förstår informationen, säger Mia Lindqvist.

Rapporten kommer att lämnas in till Landstinget Sörmland och syftet är att uppmärksamma samhällets stöd och bemötande av personer med funktionshinder och utländsk bakgrund.