Omdiskuterade lärarlegitimationer skjuts upp

De omdiskuterade lärarlegitimationerna införs inte i sommar som planerat. Arbetet blev övermäktigt för Skolverket, som ber regeringen om mer tid.

Skolverket ansvarar för att landets lärarkår förses med den nya yrkeslegitimationen. Men hittills har det arbetet varit kantat med problem och på fredagen vände sig Skolverket till regeringen med begäran om mer tid.

Och regeringen har inget annat att välja på. Mindre än fem månader innan reformen skulle träda i kraft har endast 2 000 förskollärare och lärare fått sin legitimation.

På Skolverket ligger ytterligare 85 000 ansökningar och upp mot 100 000 till kan väntas.

Landets lärarkår och alla arbetsgivare ställer sig naturligtvis frågan när lärarlegitimationen ska införas.

Men utbildningsdepartementet har inget svar i dag.

– Komplexiteten i ärendena var betydligt större än vad någon kunde ana. Vi får återkomma längre fram om vilken nytt datum som är realistiskt, säger statssekreterare Bertil Östberg.

TT: Kan reformen få skjutas upp mer än ett år?´

– Vi utesluter inte det säger Bertil Östberg.

I sitt brev till regeringen radar Skolverket upp problemen: Tusentals ansökningar på papper ska scannas in. Problem med IT-systemet. Hälften av ansökningarna är ofullständiga eller har oklarheter. Många examensbevis som inte klargör lärarens kunskaper. Kursbeteckningar som "vård och vett", "gräv där du står" eller "livet i det stora och det lilla" måste tolkas.

– Vi fick ett svårt uppdrag med en snäv tidsram. Det har vi varit öppna med hela tiden, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Skolverket har tagit hjälp av inhyrd personal från Proffice för arbetet - ett upplägg som kritiserats. Men Anna Ekström betonar att Proffice inte på något sätt bidragit till problemen.

De båda lärarfacken understryker att det viktigaste är att lärarlegitimationerna hanteras på ett rättssäkert sätt.

– Det är klokt att regeringen ger reformen chans att bli bra, i stället för att den genomförs för fort. Det behövs minst ett år till innan reformen kan träda i kraft, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

TT