Ny kritik mot den kommunala hyresgarantin

1:35 min

Regeringens satsning på kommunala hyresgarantier för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden har haft mycket liten effekt. Snart fem år efter att hyresgarantin infördes har fortfarande bara ett litet fåtal ungdomar haft nytta av den.

Daniel Wohlgemuth, utredare på Ungdomsstyrelsen, säger att regeringen måste göra om systemet.

– Den här reformen måste ses som ett totalt misslyckande. Det ser man ju helt enkelt genom att titta på hur många hyresgarantier som utfärdats. Det är ytterst få, säger Daniel Wohlgemuth, utredare på Ungdomsstyrelsen.

Regeringens målsättning har bara förverkligats till en bråkdel. Sedan satsningen sjösattes 2007 är det bara knappt 700 hyresgarantier som betalats ut.

Några år har det kostat mer skattepengar att administrera utbetalningarna, än de små belopp det handlat om. Till stor del har satsningen missat den grupp den huvudsakligen var ämnad för, de unga bostadslösa.

– Nu när vi ser utfallet så är det bara 13-14 procent av hyresgarantierna som har gått till unga, säger Daniel Wohlgemuth, utredare på Ungdomsstyrelsen.

Hyresgarantin är tänkt som en morot för kommuner att hjälpa individer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Den kommun som hjälper någon till ett hyreskontrakt genom att gå i borgen för sex månaders hyra till värden, kan ansöka om 5 000 kronor av staten.

Men av landets 290 kommuner är det bara ett 20-tal som ansökt.

Exempelvis Hässleholm, som verkligen testade systemet, men som sedan tappade intresset eftersom det var alldeles för krångligt, förklarar Peter Hansson på socialförvaltningen där.

– Det rör sig om 5000 kronor per lägenhet eller klient. Det är alldeles för lite pengar för att lägga ned en stor sökprocess och en administrativ rutin på detta. Jag tycker man ska höra med kommunerna innan man fattar beslut om ett nytt system, säger Peter Hansson, enhetschef vid socialförvaltningen i Hässleholm.

Men trots den massiva kritiken ser bostadsminister Stefan Attefall, ingen anledning att göra några förändringar

– Det har fungerat väl för dem som har omfattats av garantin, för det har exempelvis hjälpt personer med betalningsanmärkningar att få ett förstahandskontrakt, säger Stefan Attefall

– Men är du inte fundersam över att det så pass få kommuner som har gått in, och ungefär hälften av dem som har gått in har gått ur systemet?

– Vi får rulla på med det här systemet ett tag till, sedan får man ständigt diskutera om systemet behöver förbättras, säger bostadsminister Stefan Attefall