Vattenkonstverk i Härnösand på v

En av delarna i vattenkonstverket Evolution i Härnösand håller på att vittra sönder och kommunen har inte råd med reparation. Det är delen på Mellanholmen som står helt torrlagd i år, eftersom vatten runnit ner under stenarna och hotar att förstöra konstverket.
För kommunen skulle det innebära en kostnad på närmare trehundratusen för att göra något åt vattenkonstverket.Claes Rogander är Stadsbyggnadschef i Härnösand och säger till Radio Västernorrland att det blir först läge att göra något åt vattenkonstverket när kommunens ekonmi tillåter det