Avveckling av bistånd till statskassor kritiseras

1:49 min

Biståndsminister Gunilla Carlssons besked i dag att regeringen vill avveckla det bistånd som går direkt till mottagarländernas statskassor kritiseras från både politiskt håll och biståndsorganisationer.

Socialdemokraternas talesman i biståndsfrågor, Kenneth G Forslundh, är en av kritikerna.  

– Det här är en del av den lite nedlåtande synen på vad biståndsarbete är och vad som kommer ut av biståndsarbetet som vi ofta får höra av Gunilla Carlsson. Det är väl nog så värdefullt prat när människor pratar direkt med varandra.

– Gunilla Carlsson och den här regeringen har ju på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammat behovet och möjligheterna med olika sociala medier för att sprida demokrati och det är skrivet prat. Jag vet inte varför det skulle vara mycket bättre än pratat prat.

Kenneth G Forslundh vill veta varför biståndsministern vill avskaffa budgetbiståndet.

– Det finns säkert olika budgetbistånd och bistånd som har varit mer eller mindre framgångsrika, men att dra dem alla över kam det ska man nog vara försiktig med, säger han.

Miljöpartiets Bodil Ceballos anser att mottagarnas behov ska styra vad biståndet ska gå till och inte givarländernas intentioner.

Om korruption är problemet så kan det bekämpas med bättre kontroll och genom lokalt bistånd.

Från biståndsorganisationen Diakonia säger Magnus Walan att deras samarbetsparter ser budgetbiståndet som en hjälp att bevaka landets politiker

– Budgetstöd innebär att man har system där man ställer krav på att det ska finnas öppenhet, inte bara i biståndets budget utan även i den nationella budgeten.

– Där säger ju våra partners i Moçambique till exempel att det här innebär att vi kan få vara med och få insyn och påverka och också kolla så att pengarna hamnar rätt. Inte bara biståndet utan även den nationella ekonomin så det är ett utmärkt instrument mot korruption och för att man kan få möjlighet att ställa politiker till svars, säger Magnus Walan.