Sörmland

Drogtest krävs för att få medicin

1:44 min

I ett nytt vårdprogram ska landstinget i Sörmland fastställa sin rutin att alla vuxna som utreds för adhd är tvungna att genomgå drogtest för att få sin medicin.  

Det är en kränkning mot den personliga integriteten att landstinget drogtestar personer utan att ha några som helst skäl att misstänka missbruk, anser Attention i Nyköpings ordförande Anikka Holsein.

– Det är ungefär som att ta rullstolen från en rörelsehindrad tycker jag, att antingen så går du med på det här eller så får du inte din medicin. Jag vet flera personer som blivit otroligt upprörda och känt sig misstänkta. Trots att de aldrig varit i kontakt med droger har de varit tvungna att lämna urinprov för att visa att de är rena, säger Anikka Holstein.

Redan idag har landstinget som rutin att drogtesta alla vuxna som utreds för adhd, men i och med ett nytt vårdprogram, som än så länge är på remiss,  finns skriftliga rekommendationer att alla, oavsett misstanke eller ej ska testas. Även den grupp patienter som redan fått diagnos och medicineras med narkotikaklassade läkemedel ska göra regelbundna drogtester.

– Självklart så måste det finnas riktlinjer för att vi inte ska släppa igenom de som är missbrukare och kanske inte ska ha den här medicinen på samma basis. Men jag tycker inte att man ska behöva bli misstänkliggjord bara för man tillhör den här gruppen patienter, säger Anikka Holstein.

Tomas Ljungberg, som är läkare och arbetar med frågor rörande psykiatrin inom landstinget, menar att missbruk inte alltid syns på ytan och att det enda sättet att garantera en säker behandling är att låta drogtesta alla.

--Man kan ju inte utesluta att enskilda patienter känner det som en integritetskränkning. Men utifrån vårt perspektiv så är det ju ett sätt att kunna upprätthålla en vård av god kvalité. Det är en allvarlig fara att kombinera sådana här läkemedel med andra läkemedel eller narkotika, säger Tomas Ljungberg.

– Det finns ju också en invändning i att vissa ska testas men inte andra, i det att de som då får testas blir ju i och med det misstänkta. Vår bedömning är att det blir mer neutralt att vi har ett brett utredningspaket där undersökning av sköldkörteln, blodprover, drogtester och psykologtest ingår. Att alla går igenom samma utredningspaket, säger han.