Örebro län

Brister vid publicering

Många kommuner har brister när de publicerar personuppgifter på sina hemsidor. Det visar en granskning som Datainspektionen har gjort bland 50 kommuner.

Karlskoga och Lekeberg i Örebro län är två kommuner som ingår i undersökningen.

Enligt Datainspektionens granskning publicerar kommunerna personuppgifter till exempel i diarier, protokoll och liknande dokument.

Vissa publiceringar är i strid med personuppgiftslagen och det finns många tveksamma fall där kommunerna borde ha tänkt på att uppgifterna kan vara kränkande.