Bostäder till missbrukare

1:31 min

Modellen mot hemlöshet Bostad först ska sjösättas i Karlstads kommun i år. Metoden som redan använts i Helsingborg med gott resultat i två år, går ut på att hemlösa först ska ordnas bostad innan man tar tag i eventuella missbruksproblem.

--Vi tror att om man får ett boende i första hand, så skapar det incitament till att man faktiskt vill jobba med sin drogproblematik, säger Frida Kullander, enhetschef på socialtjänstens bo- och budgetenhet i Karlstad.

Det här är en idé som Ingemar Byström tror på. Han har nitton års erfarenhet av att vara hemlös:

– Det är en myt att det inte är någon idé att ge en hemlös för att den inte skulle klara av det.

I Helsingborg har Bostad först-modellen visat sig vara framgångsrik.

– Vi kan aldrig garantera att det fungerar för alla, men metoden i sig ger en garanti för att det ska fungera väldigt mycket bättre, säger Inger Granhagen, chef på socialtjänstens vuxenavdelning.