"Verklig risk för terror mot Sverige"

Regeringen anser att det finns en verklig risk för terroristattentat i Sverige, eller mot svenska intressen.

I den nya strategi mot terrorism som regeringen ska presentera på onsdag öppnar man därför för att ge säkerhetspolisen Säpo, den militära underrättelsetjänsten Must och Försvarets radioanstalt FRA, större befogenheter att utbyta information. Det skriver Svenska Dagbladet, som tagit del av planen.

Justitieminister Beatrice Ask säger till tidningen att den nya strategin handlar om att förebygga och förhindra attentat, samt ha en svensk beredskap för om Sverige skulle drabbas av terroristdåd.

Säpo, Must och FRA vill att regeringen ska ändra reglerna om sekretess och behandling av personuppgifter, och enligt den nya svenska terroriststrategin kan regeringen "komma att överväga åtgärder för att undanröja hinder för en effektiv och modern myndighetssamverkan", skriver SvD.

Av planen framgår också att regeringen inte kommer att fullfölja förslaget om att man skulle kunna återkalla svenskt medborgarskap från den som försökt dölja anknytning till terroristbrott när den ansökte om medborgarskap.