USA tar pulsen på Kinas vicepresident

1:52 min

Kinas vicepresident Xi Jinping har i dag inlett ett fyradagars besök i USA. Mötet ses av många som en chans för USA att ta pulsen på den person som kommer att leda Kina de kommande tio åren.

Xi Jinping är inte bara Kinas nuvarande vicepresident. Han kommer även, nästan helt säkert, att efterträda Hu Jintao och det kommande decenniet vara Kinas president.

Hans besök i USA ska ses mot den här bakgrunden: Besöket är en möjlighet för Xi att på allvar introducera sig för västvärlden. Men, besökets syfte är säkerligen även att få Xi att framstå som en världspolitiker på hemmaplan, för att ytterligare bygga stöd inför det kommande, och mycket känsliga, maktskiftet i Kina senare i år.

Besöket sker även vid en känslig tidpunkt för de sino-amerikanska relationerna. USA har nyligen deklarerat att landets militära fokus i ökad grad ska börja riktas mot Stillahavsområdet och östra Asien. Anledningen är framförallt det allt militärt starkare Kina. Kina självt är såklart mindre nöjt med den här amerikanska ominriktningen, och den har tidigare kritiserats av Xi själv.

Och även i USA stundar ju kanske ett maktskifte det kommande året. Det allt rikare och allt mäktigare Kina har redan börjat användas som ett slagträ på olika sätt i de amerikanska presidentvalskampanjerna och framställs av många kandidater som ett hot mot USA.

President Obama har från republikanskt håll anklagats för att vara för mjuk gentemot Kina, i synnerhet rörande ekonomin. Obama kommer därför förmodligen vilja att hans möte med Xi fokuseras på just ekonomiska frågor, inte minst immateriella rättigheter och att den kinesiska valutan hålls knuten till dollarn. USA menar det här ger Kinas industri konkurrensfördelar gentemot USA:s.

Men, även Irans och Nordkoreas kärnvapenprogram, våldsamheterna i Syrien och, såklart, den känsliga frågan om mänskliga rättigheter i Kina kommer säkerligen att dryftas.