Just nu

Sverige

Hjärtforskning i fokus på alla hjärtans dag

3:45 min

Vården av hjärtsjuka barn riskerar att bli sämre i framtiden på grund av att det finns få barnhjärtläkare och att det saknas pengar till forskningen om barns hjärtsjukdomar, visar en rapport som släpps i dag.

Varje år föds omkring 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Men vården av de här barnen riskerar att bli sämre i framtiden på grund av att det finns få barnhjärtläkare och att det saknas pengar till forskningen om barns hjärtsjukdomar.

Det visar en ny rapport som gjorts på uppdrag av Hjärt- och lungfonden och som presenterades idag.

-- Om man inte satsar på forskningen så riskerar barnhjärtvården att stanna i utvecklingen. Och det är en stor risk för de här 1000 barnen som föds med hjärtfel varje år, säger Hjärt- och lungfondens informationschef Ulrica Klettner.

Men det är inte bara Hjärt- och lungfonden som uppmärksammar alla hjärtans dag.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg startar i dag en pilotstudie, där syftet är att tidigt upptäcka de personer som riskerar att drabbas av bland annat en hjärtinfarkt.

-- Vi ska försöka hitta de som löper risk för att drabbas av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar tidigt så att vi kan förbättra vården för de patienterna, säger överläkare Göran Bergström som är ansvarig för studien.

I studien ingår 1000 personer i åldrarna 50 till 65 år. Studien kommer att följas av en större undersökning där 30 000 svenskars hälsotillstånd kommer att undersökas.