Många vapen österifrån

1:52 min

Malmö har kommit i fokus med många skjutningar, men enligt Rikskriminalpolisen finns det inget som tyder på att det är svårare att få tag på vapen här i trakten än i Malmö. Polisen tror att en stor del av det man lyckas beslagta kommer österifrån.

- I flera fall kan man se ett ursprung från öst, Ryssland, Baltiska länderna eller nedåt Balkan, det säger Jörgen Pettersson, chef för kriminalunderrättelsetjänsten på Uppsalapolisen.

I morse berättade vi att polisens beslag av illegala vapen ökat rejält i länet förra året. Och Balkan har en särställning som smuggelland, menar Rikskriminalpolisen. Efter krigen där cirkulerar mycket pistoler och automatvapen där som är populära i kriminella kretsar.

I Uppsalapolisens godsförvar finns t ex en liten pistol, som är lätt att gömma. Vapnet är tillverkat i Serbien.

– Ja den är mycket liten, men den är tillräcklig för att skada eller i värsta fall döda, säger Christer Nordström på Uppsalapolisen.

Men hur letade sig pistolen från Balkan och andra vapnen sig till Uppsala? Kommer de i stora laster eller tas in enstaka åt gången?

- Det är svårare att kartlägga. Det är ju fri rörlighet över gränserna så någon fullständig kontroll går inte att ha. Det kan gå via land- och sjövägen och andra sätt, säger Jörgen Pettersson.

Tullen beslagtog bara enstaka vapen på Arlanda och i färjetrafiken förra året. Gör tullen inga kontroller i och med EU och Schengenavtalet?

– Vi utför ett stort antal kontroller i post- och kurirflödet på Arlanda och i färjetrafiken. Personligen tror jag inte så mycket vpaen kommer in den vägen, säger Mikael Lindgren som är operativ chef för Tullverket Stockholm.

Närheten till just Öresundsbron har pekats ut som en orsak till de många skjutningarna i Malmö. Men enligt Rikskrimnalpolisen finns ingen skillnad i var vapnen i Malmö och Mälardalsregionen kommer från och det är troligen lika lätt att få tag på ett vapen här som där.

Har Uppsalavapnen också kommit in via bron och sen letat sig hit?

– Jag kan inte riktigt svara på var vapnen kommer in, men bron är möjlighet, naturligtvis, säger Mikael Lindgren på Tullverket.

Men varken tullen eller polisen säger sig alltså veta säkert hur det går till - eller i vilka mängder. Därför har Tullverket och Polisen i år fått i uppdrag av regeringen att just kartlägga hur vapen smugglas in i Sverige och hur man ska minska införseln av skjutvapnen.