Nordost

Ovanligt att kommuner slås ihop

1:32 min

Nyligen föreslog två socialdemokratiska politiker en sammanslagning mellan kommuner i nordöstra Skåne. Men på senare tid har det varit sällsynt att svenska kommuner gått samman.

Sammanslagningar av kommuner är inte något som skett i Sverige under de senaste åren.

Men däremot har det blivit vanligt att kommuner samarbetar i till exempel förbund för att kunna ge en mer fullständig service till medborgarna säger Tomas Bergström, docent i statsvetenskap på Lunds Univresitet.

– Det har skett en väldig ökning. Man har till exempel en räddningstjänst ihop eller ordnar sophämtning ihop eller har ett gymnasieförbund, det finns en uppsjö av olika samverkansformer, från gemensamma bolag till kommunalförbunden.

Det kan vara svårt för små kommuner att ensam hantera allt som en kommun ska göra. Samarbeten med andra kommuner är ett sätt att kunna ge en mer fullständig service till medborgarna.