Halland

Två hamnbolag blir ett

1:53 min

För hamnbolagen verkar saken vara klar. För Halmstad respektive Varbergs kommun finns fortfarande lite mer att reda ut.

Igår träffades de två kommunernas ledande kommunråd, de två hamnbolagscheferna  för att prata om planerna på att slå samman de två hamnarna.

– Vad det gäller bolagens samgående så är det egentligen detaljfrågor, där är det i princip klart. Men vad det gäller kommunenala perspektivet är det inte klart, och där gäller det inte detaljfrågor utan där finns det fortfarande stora, avgörande och viktiga saker att avgöra, säger Jörgen Warborn (M), kommunalråd i Varberg.

I januari presenterades en plan om att ta steget fullt ut och bilda ett gemensamt hamnbolag. Nu granskas det av kommun- och hamnledningarna.

En stor fråga som återstår i Varberg är enligt Jörgen Warborn den nya stadsdelen Västra Centrum  i förhållande till hamnen, och i Halmstad är också markanvändningen i hamnområdet inte tillräckligt belyst för ett beslut. Men det finns också andra frågor som är viktiga.

–  Det är ägarstyrningen och hur den ska gå till när två kommuner ska samverka, säger Carl-Fredrik Graf, och lyfter en annan viktig fråga:

Om nån vecka kan ett mer precist förslag om gemensamt hamnbolag presenteras för en vidare politisk behandling. I Varberg har man ju nyss avslutat diskussionen kring en eventuell flytt av hamnen till Värö. Den diskussionen väckte starka uppfattningar och känslor bland Varbergarna.

– I den diskussionen handlade det om två drivkrafter. Den ena var hur vi kunde göra en offensiv hamnsatsning, den andra hur vi kan göra en offensiv satsning på en ny stadsdel i Varberg. Både drivkrafterna finns kvar idag och nu ska vi varsamt ta hand om de genom det samarbetsprojekt vi har, säger Jörgen Warborn.