Växjö

Skolinspektionen kräver svar

Skolinspektionen kräver att Växjö kommun ska förklara sig om händelserna kring en underkänd elev vid en skola i kommunen. Detta sedan myndigheten tagit emot en anmälan och beslutat att inleda en granskning.

I anmälan står det bland annat att eleven inte når målen och att elevens resurs för särskild stöd har tagits bort,

Växjö kommun, ombeds nu att yttra sig över uppgifterna i anmälan och redovisa vilka åtgärder som gjorts eller kommer att göras och även rektorn på skolan ska svara på frågor eftersom denne har ett utpekat ansvar för särskilt stöd.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se