Exportföretag försäkrar sig som aldrig förr

Svenska exportföretag försäkrar sig i allt högre grad mot att förlora pengar i samband med affärer utomlands. Under 2011 garanterade statliga Exportkreditnämnden (EKN) exportaffärer för 63 miljarder kronor.

– Ja det är mycket, det är rekord för oss. Det är det mesta vi har gjort under ett enskilt år sedan EKN bildades 1933, säger generaldirektör Karin Apelman. 

Exportkreditnämnden utfärdade garantier för 1 500 nya affärer 2011, framför allt för export till länder i Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. De svenska företagen, varav allt fler är små, betalar en riskpremie som bestäms av vilket land exporten ska gå till. Kan sedan inte köparen betala tar EKN över fordringen. 

Men myndigheten gör bedömningen att betalningsförmågan blir bättre i många utvecklingsländer, säger Karin Apelman.

– Generellt sett går utvecklingsmarknaderna och ”emerging markets” bättre.