Större ansvar för länspolisen

Polisen i länet kan få ta större ansvar för mordutredningar och allvarliga brott som begås i länet. En utredning föreslår nämligen att spanings och utredningsarbetet tas bort från Rikskriminalen och i stället förstärker man de lokala polismyndigheterna.
Lennart Lorentz, kriminalchef i Kalmar län, säger till P 4 Kalmar att han är oroad över detta. Lorentz menar att rikskriminalen har mer erfarenhet av att utreda grova brott och polisen i Kalmar län möjligen kan upprätthålla utredningskompetensen knappast utveckla den.