Linköping

Elever hamnade fel - borde inte ha gått i särskola

4:27 min

Nio elever i gymnasiesärskolan i Linköping skrivs nu ut efter en genomgång som visat att de inte hör hemma där. De borde egentligen ha gått i vanligt gymnasium.

– Det är beklagligt att vi har haft brister under tiden, säger Carina Boberg som är ordförande i bildningsnämnden med ansvar för gymnasiesärskolan.

Hon menar att utredningen som gjordes en gång i tiden inte är felaktig, men att verksamheten har utvecklats under åren som gått. Hon nämner att psykologerna har fått nytt arbetsmaterial, men också att eleven själv kan ha utvecklats.

De nio eleverna i gymnasiesärskolan, som nu inte bedöms behöva gå där, kommer att få stöd och hjälp från kommunen att komma vidare i sin utbildning.

Totalt går 140 elever i gymnasiesärskola i Linköping. De nio eleverna hittades via ett projekt kommunen har för att förbättra möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Projektet finns delvis också på grund av den nya skollagen, och på grund av att Skolinspektionen tidigare sagt till kommunerna att se över att rätt elever verkligen går i särskola och gymansiesärskola.

Nu ska rutiner i särskolan ändras och personalen se till så att eleverna får testas tre gånger under skoltiden - i år fem, år åtta och vid övergången till gymnasiet. Så har det inte varit tidigare.

Carina Boberg har inte träffat de elever som nu skrivs ut ur gymansiesärskolan, men det har Ola Stenliden som är en av rektorerna på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Han berättar hur de elever som berörs känner nu.

– De är lättade och tycker att det känns väldigt bra, samtidigt som det är lite pirrigt och ovisst vad som ska hända nu.