Öland

Bogseringen pågår hela natten

Vid 18-tiden på torsdagen började Kustbevakningens fartyg att bogsera handelsfartyget M/V Phantom mot Oskarshamns hamn. Handelsfartyget har kraftig slagsida och hölls på plats utanför Byxelkrok på Öland under hela torsdagen. Bogseringen är klar först på fredag morgon.

Kustbevakningens stora fartyg KBV 003 och den mindre yachten KBV 285 deltar i arbetet.

– Vi kopplar KBV 003 till fören på Phantom och sedan lägger vi den mindre yachten i aktern för att stabilisera fartyget, berättar Gunnar Persson som är presskontakt hos Kustbevakningen i Göteborg.

– Vi räknar med att själva bogseringen kommer att ta tio timmar i effektiv tid. Men efter två timmar i taget kommer vi att stanna för att kontrollera att fartyget inte har fått en större slagsida.

Kör sakta

Kontrollerna görs genom att jämföra olika kontrollpunkter med hur de låg tidigare. Exempelvis om en viss del av relingen har förflyttat sig närmare vattenytan så är det en signal om att båten har fått en mer omfattande slagsida.

– Vi gör det här med en hastighet på 1 knop.

Kan KBV 285 hålla emot det stora fartyget som över 80 meter långa Phantom är?

– Ja, i den hastigheten klarar yachten det.

Har besättningen ombord på Kustbevakningens fartyg fått vila?

– De får vila i etapper. Men det är samma besättning som när våra fartyg kom dit.

När fartyget närmar sig Oskarshamns hamn behöver Kustbevakningen hjälp av kommersiella bogserbåtar som rederiets försäkringsbolag har ordnat.

Delar på kostnaden

Enligt Gunnar Persson på Kustbevakningen består lasten på M/V Phantom av timmer under däck och sågat virke uppe på däck.

Kostnaden för insatsen ska delas mellan de olika försäkringsbolag som är inblandade. Det säger Jan Lysebring som arbetar på uppdrag av ett holländskt besiktningsföretag, som i sin tur har kopplats in av Phantoms rederi.

– Vi deklarerar ett gemensamt haveri som det heter. Det innebär att alla som är med delar på det här, säger han till P4 Kalmar.

– Det är ett antal försäkringsbolag och lastägare som är inblandade.