Riksbanken sänker räntan ännu en gång

Riksbanken sänkte räntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent i dag. Beslutet var väntat och i många fall efterlängtat, eftersom ekonomin behöver stimuleras och det är låg tillväxt och litet inflationstryck. Räntan kommer att hållas på en låg nivå en bit in på nästa år.

En räntesänkning lättar på trycket hos högt belånade hushåll och minskar på köpkraftsindragningen. Det blir mer pengar över.

Det kan behövas, för konjunkturen är svag på grund av krisen i världsekonomin, inte minst i närområdet euroländerna som köper mycket av svenskproducerade varor och tjänster.

Just när det behövs som mest väljer Riksbanken att gasa på genom att sänka räntan. Dagens nivå på 1,5 procent kommer att bestå hela året och till 2013, enligt Riksbanken som inte kan säga något annat eftersom det är just dagens besked och inget annat som gäller för en centralbank.

Andra kan ta ut svängarna mer och enligt de flesta prognoser kommer Riksbankens ränta att hamna kring 1 procent i slutet av året, kanske under det till och med. Så illa är det i ekonomin.

Det väntar flera år av lägre tillväxt än normalt och man kan beskriva det som att låg tillväxt, låg inflation och låg ränta är Riksbankens recept för svensk ekonomi.

För Riksbankens del är det i alla fall slut med vänta och se och upplagt för mer aktivt agerande.

– Det må vara osagt. Det är fortsättningsvis så att det råder stor osäkerhet om vilket håll det här kommer att gå åt, säger Stefan Ingves.

Dilemmat med det brutna sambandet, alltså bankernas ovilja att inte längre låta riksbanksräntan helt styra den rörliga boräntan, tvingas dock Riksbanken fortsätta att brottas med.

Fast Stefan Ingves ger visst hopp för bolåntagarna.

– Det är svårt att hävda att det inte skulle finnas ett samband. Det är nog så att det här fortsättningsvis hänger ihop, säger han.