Sjöstedt försöker få svenska journalister frigivna

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt blev kontaktad före jul av personer nära regeringen i ett afrikanskt land, som ville göra en trevare hos den etiopiska regeringen för att få loss de terrordömda svenska journalisterna, Martin Schibbye och Johan Persson. Jonas Sjöstedt kontaktade inte UD om möjligheten, men tyckte att den verkade bra.

Kjell Persson, pappa till Johan Persson ser Jonas Sjöstedts är positiv till Sjöstedts kontakt.

– Som anhöriga vill vi ju ha hem dem, och då tar vi ju den hjälp som kan finnas. Vi såg ju att det här kunde vara någon form av hjälp, säger Kjell Persson.

Enligt Jonas Sjöstedt har kontakterna med personerna nära regeringen i det afrikanska landet inte skett på hans initiativ, utan de vände sig till honom för att höra om en trevare till etiopiska myndigheter var okej.

– Jag såg det som en möjlighet att de skulle kunna stöta på lite vänligt mellan två regeringar och fråga om man inte kan hitta en lösning på det här. I grunden handlar det om att jag vill få de här två killarna fria, säger Jonas Sjöstedt.

Personerna i det afrikanska landet är gamla vänner till Jonas Sjöstedt och det var också därför de vände sig till honom.

Men trots att Jonas Sjöstedt alltså kände till att det skulle göras en framställan från ett afrikanskt om Martin Schibbye och Johan Persson redan före jul informerade han inte UD om saken, utan hade tänkt göra det om han hört att de afrikanska ministrarnas kontakter ledde någonstans.

Sjöstedts förhoppning var att saken skulle kunna hållas hemlig.

– Det finns inget jag hellre önskar än att det här aldrig kommit ut. Jag tycker att det viktiga är att de här två killarna blir fria och då tror jag att det här är bra.

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin, som själv tidigare agerat för att få svenskar utomlands fria, tycker generellt att det är viktigt att UD informeras om vad som händer, men har ingen kritik mot Sjöstedts agerande.

– Om man gör saker på egen hand så kan man naturligtvis springa i varandras vägar och förstöra mer än man faktiskt gör nytta. Men jag har inte uttalat någon kritik mot Jonas Sjöstedt om detta, säger Urban Ahlin

Tror du att detta på något sätt kan påverka processen?
– Nej, det tror jag inte.