Welcome to our hood - Saltsjöbaden

4:05 min

Hur ser det egentligen ut ute i Saltsjöbaden? Hur lever överklassen? Och är skillnaden mellan klass och klass så stor egentligen? Tycker Deniz att klassfrågan borde lyftas upp mycket oftare?