onsdag 22 febuari

Kan datorspel rädda världen?

Idag lägger människor världen över ner miljardtals timmar på datorspel och löser problem utifrån givna regler och lagar. 

Är det bara dåligt? Nej, menar en rörelse som tänker att vi i verklighetsbaserade spel kan använda samma regelverk till att lösa världsproblem såsom hunger och fattigdom.

Jane McGonigal är speldesigner och spelforskare i USA. Hon menar att den kunskap och kraft vi idag lägger ner på problemlösning med datorspel skulle kunna användas till att lösa andra problem, som fattigdom, klimatförändringar och världskonflikter.

Lyssna till TED konferens med

Sam Sundberg, journalist och spelexpert, berättar att den spelifieringssrörelse som Jane McGonigal representerar idag har fått fäste bland dels app- utvecklare som gör verklighetsbaserade spel för mobiltelefoner, dels politiskt sinnade spelutvecklare som vill medvetandegöra olika samhällsfrågor.

-Genom att locka med ett spännande spel kan spelarna lära sig om exempelvis svält i Afrika eller om en pågående krigssituation, berättar Sam Sundberg.

I Sverige var frivilligorganisationerna bland de första att använda spel i opinionsbildande syfte.

Ett av spelen är Livets lotteri som Rädda Barnen skapat. Där har spelaren möjlighet att födas på nytt i ett annat land, berättar Cecilia Löf på Rädda Barnen.

Michelle Byrd är ordförande för Games for change, en organisation som startade i New York 2004 med några få aktivister. De tror på datorspelens möjligheter till sociala förändringar, och fungerar som ett slags nav som länkar spelutvecklare mot organsiationer som vill använda datorspel för samhällsförändingar. I dag har rörelsen blivit världsomfattande och har medlemmar i Sydamerika, Europa och Korea.

Sam Sundberg siar om att framtiden kommer att innebära en snabb utveckling av de spel vi spelar i våra smartphones. Där finns en möjlighet att knyta spelen direkt till verkligheten. Att snabbt och enkelt skapa spel som exempelvis synliggör en världshändelse som får folk att reagera och påverka, ungefär som sociala medier gör idag.

En av de som redan idag tillverkar spel till smartphones är Emanuel Dohi. 

Han berättar om några av de tekniska möjligheterna som finns idag för smartphones, och säger att det idag finns få spel som är tillverkade för de unga.