"Det blir billigare att låna – åtminstone i teorin"

Årets första räntebesked från Riksbanken bjöd på en räntesänkning till 1,5 procent. Ekots Tommy Fredriksson ger en snabbanalys av förmiddagens nyhet.

Vad innebär dagens besked?
– Det betyder att det blir billigare att låna, i alla fall i teorin. Men bankernas bolån, och det gäller den rörliga tremånadersräntan, styrs nu av andra faktorer också hävdar bankerna själva. Deras upplåningskostnader har gått upp på grund av skuldkris och alltmer av bankernas upplåning sker på en internationell lånemarknad där den svenska riksbanksräntan inte får genomslag.

Vad säger det här om Riksbankens syn på Sveriges ekonomi?
– Riksbanken har en mörk syn på utvecklingen i den globala ekonomin och då även i den exportberoende svenska ekonomin. Allra sämst går det i närområdet: euroländerna, som går in i en recession 2012. Det påverkar svensk ekonomi som står inför en längre period av svag tillväxt. Denna syn delas av samtliga prognosmakare, inklusive Riksbanken. Sverige klarar sig dock bättre än många andra länder.

Vad kan man vänta sig när det gäller räntans utveckling framöver?
– Riksbankens prognos nu är en reporänta som följer.
2011: 1,8 (1,8)
2012: 1,5 (1,7)
2013: 1,7 (2,1)
2014: 2,5 (2,9)

– Siffrorna inom parentes är den bedömning Riksbanken gjorde i december 2011. Många prognoser pekar mot en reporänta i Sverige kring 1 procent i slutet av 2012.

Ekot