EU vill få fler äldre att gå till jobbet

1:55 min

Europas skuldkris förvärras av en snabbt åldrande befolkning. Redan nästa år kommer EU:s befolkning i arbetsför ålder att börja krympa, och i dag säger EU-kommissionen att Europa måste förbättra möjligheterna för äldre personer att fortsätta jobba.

När det gäller att ge nödlån till Grekland har pensionsålder och nivån på pensioner länge varit en av de stora tvistefrågorna.

I Italien, ett annat av EU:s krisländer, slukar de allmänna pensionerna redan i dag hela 15 procent av BNP. Värre kommer det också att bli när nu allt färre personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler över 65 år.

I förra veckan fick statsminister Fredrik Reinfeldt igång en het pensionsdebatt genom sitt utspel om att det ska vara möjligt att jobba fram till 75 års ålder.

I dag kommer en rapport från EU-kommissionen som går delvis i samma anda. Fler äldre behöver jobba längre anser EU-kommissionen. De slår fast att "konsekvenserna av den åldrande befolkningen blir värre på grund av den ekonomiska krisen".

EU kan inte besluta om höjd pensionsålder; det är en fråga för varje medlemsland. Men i sin rapport trycker EU-kommissionen på för att medlemsländerna ska koppla pensionsåldern till förväntad livslängd och minska antalet förtidspensioneringar. Det kommer också förslag om att EU ska satsa pengar från sin socialfond för att hjälpa till att få fler äldre att arbeta.

Ett stort problem i dag är att så få européer jobbar ända fram till den verkliga pensionsåldern. Inte ens hälften av EU-medborgarna mellan 55 och 64 år har ett arbete. Den exakta siffran för 2010 var 46,3 procent.

I Sverige jobbar lite drygt 70 procent av 55-plussarna, vilket är den högsta siffran i EU.

EU-kommissionen säger nu att man vill förbättra delar av unionens gemensamma pensionslagstiftning. Man vill till exempel göra det lättare att flytta med kompletterande pensioner till andra EU-länder.