V säger ja till tunnelbygget

Men partiets verkställande utskott kräver garantier för att vissa villkor uppfylls.

Vänsterpartiets verkställande utskott sade i dag ''ett försiktigt ja'' till fortsatt tunnelbygge genom Hallandsås. Men garantier måste enligt ett pressmeddelande ges för att bygget inte strider mot vattenlagen eller annan miljölagstiftning. Regionens miljö får inte skadas, och därför är det bäst att tillämpa försiktighetsprincipen. Utskottet är i princip positivt till investeringar i järnvägar. En tunnel skulle förbättra möjligheterna för en modern och miljövänlig person- och godstrafik på sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Den skulle också ge förutsättningar för mer regionaltrafik i Skåne och Halland.