Poliser från hela landet utreder morden i Malmö

2:06 min

Åtta mord utreds just nu av polisen i Skåne. Arbetslag med poliser runt om i Sverige står beredda att åka till Malmö om ytterligare mord skulle inträffa, enligt Börje Sjöholm, operativ chef för länskriminalen i Malmö.

– I och med det senaste mordet så visste vi att vi inte hade mer folk avsätta, berättar Börje Sjöholm.

– Då hade man på nationell nivå fått uppdraget att ha en färdig plan att skicka folk till Skåne. Så då fanns det en färdig mordutredningsgrupp i Stockholm som var här dagen efter mordet. Och likadant så planerar man nu, så om det skulle inträffa ett mord till finns nu en färdig grupp från Västra Götaland och de har förberett så att det finns personal som är redo att åka, säger han.

Ni tänker det kanske kan bli fler mord?

– Det kan man ju aldrig utesluta. Vi hoppas på det bästa, men planerar för det värsta, säger Börje Sjöholm.

På polishuset i Malmö sitter utredare tillresta från hela Sverige som bistår Skånepolisen med att utreda de åtta morden.

Börje Sjöholm visar upp utrymmet som de gästande utredningsgrupperna har fått tilldelat sig.

– Som tur var hade vi ett utrymme som stod tomt som vi fick inreda väldigt snabbt, berättar han.

På väggarna i utredarnas rum sitter foton på offren, de misstänkta och nätverken runt omkring dem. En viktig del, enligt Börje Sjöholm.

– Nästan alla som jobbar med ärendena har ritat upp någonslags "chart" för att hålla reda på nyckelpersonerna i utredningarna.

Efter flera skjutningar med dödlig utgång startade länskriminalen operation Alfred den 3 januari. Den betecknas som en särskild händelse, vilket gör att Malmöpolisen får resursförstärkning från hela landet året ut.

Runt 300 poliser arbetar i operation Alfred, varav drygt hälften med utredningarna kring morden och resten utför insatser mot grovt kriminella där man försöker störa gängen. En grupp poliser ska synas ute på gator och torg i Malmö.

Sammantaget blir det väldigt mycket folk eftersom morden har inträffat så tätt i tid.

En av Sveriges största utredningsinsatser, får man nog säga, eftersom det handlar om så många brott, säger Börje Sjöholm.