"Vaccinationskampanjen en medicinsk tragedi"

1:48 min

En medicinsk tragedi, så beskriver smittskyddsläkaren Staffan Sylwan massvaccineringen mot svininfluensan 2009. Han grundar sin åsikt på en kartläggning i Uppsala län som visar att vaccinationskampanjen inte hade någon effekt alls på antalet svårt sjuka och döda, jämfört med Nya Zeeland och Australien, där ingen vaccinering skedde. Staffan Sylwan menar att vaccinationsinsatsen måste granskas av en utomstående instans.

- Vi kan inte se någon effekt av själva vaccinationsinsatsen hos oss.

Ingen effekt alls?

- Ingen effekt alls.

Vad tänker du om det när du ser de siffrorna?

- Jag blir oerhört djupt ledsen.För det betyder att om vi inte hade någon positiv effekt av vår vaccinationsinsats, som var en gigantisk insats, då har vi bara biverkningarna av vaccinet. Då har vi alltså ungefär 160 unga människor och deras familjer som har fått sina liv förstörda. Jag tycker faktiskt att kan vi inte se att vaccinationskampanjen hade bättre positiv effekt så har vi faktiskt en medicinsk tragedi här, säger infektionsläkare Staffan Sylwan i Uppsala län.

Siffrorna smittskyddsläkaren Staffan Sylwan hänvisar till gäller alltså Uppsala län där han arbetar och de kommer från en studie som lämnats in till Läkartidningen för vetenskaplig granskning men ännu inte antagits där. Han jämför med situationen i Nya Zeeland och Australien, som fick svininfluensan innan det fanns något vaccin att tillgå. Men även om de inte hade vaccin, men det vaccinerades för fullt i Uppsala, som i övriga Sverige, så blev det lika stor andel som las in på sjukhus, eller intensivvårdades och lika många dödsfall per 100 000 invånare. ( 22 inlagda på sjukhuset räknat på 100 000 invånare, och 1 dödsfall inträffade i en befolkning på 300 000 invånare i Australien och Nya Zeeland. Resultaten i Uppsala län med drygt 300 000 invånare blev två dödsfall och 62 som togs in på sjukhus. Intensivvårdades på Nya Zeeland och Australien var mellan en och två personer på 100 000, och i Uppsala var det fyra personer som vårdades på IVA.)

En av de ansvariga för vaccinationskampanjen, Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och landsting, tycker att en oberoende granskning av kampanjen behövs och är tveksam till om det var rätt att massvaccinera mot svininfluensan:

- Ja, till stora delar. Jag vill inte säga att det inte blev någon vinst alls, det är det jag vill få utvärderat. Men jag anser också att det är en väldigt stor tragedi. Jag tror att det här kommer att gå till medicinhistorien som en av våra stora medicinska tragedier, säger Göran Stiernstedt, på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hör mer i Vetandets värld idag kl. 12.10 i P1

Reporter: Annika Östman