Regeringen går emot krav om sjukförsäkringen

1:59 min

Regeringen väljer att inte följa riksdagens krav på en återgång till de gamla reglerna i sjukförsäkringen när sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar.

Det är socialförsäkringsutskottet som har tagit initiativ till kravet och oppositionen anklagar nu socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att vara arrogant, något som han själv inte håller med om.

– Regeringen är inte arrogant. Vi tar det här på mycket stort allvar, det har vi gjort hela tiden. Vi tycker att det är en svår fråga, den ska behandlas seriöst och eftertänksamt. Då tycker inte jag att det duger att ta tillbaka ett gammalt begrepp som vi vet hade samma problem med sig som det nuvarande begreppet har, säger Ulf Kristersson.

Det handlar om den lagändring som trädde i kraft 2008 och som fick till följd att den som varit sjukskriven i 180 dagar skulle prövas mot som det heter hela den reguljära arbetsmarknaden. Det innebar att man i en helt annan utsträckning än tidigare skulle söka jobb utan hänsyn till ålder, var man bor och vilket yrke man har haft tidigare.

Det här har oppositionen krävt en ändring av. Kravet var att man skulle återgå till den gamla skrivningen; att prövas mot en normal arbetsmarknad.

Ulf Kristersson vill istället utreda en tredje lösning. Han lutar sig mot en utredning som han lät Försäkringskassan göra och nu visar att de två begreppen i realiteten inte skiljer sig åt så mycket. Det som skulle krävas för en förändring är ett helt annat begrepp.

Gunvor G Ericson som sitter i socialförsäkringsutskottet för Mp tycker att Ulf Kristerssonm har hanterat frågan helt fel.

– Jag hade velat att Ulf Kristersson skulle ha lyssnat på riksdagen redan 1 juli. Då bestämde vi att återkoma till budgetbeslutet med en lagändring för att gå tillbaka till att söka arbete som en normal förekommande på arbetsmarknaden, säger Gunvor G Ericsson (Mp).

Var tycker du att det innebär att en minister inte gör som riskdagen säger?

– Jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt, säger hon.

Nu kommer den här frågan att prövas i det uppdrag som redan finns, nämligen uppdraget att utreda arbetsförmågebegreppet, en utredning som ska vara klar i januari 2013.

– Det gick i en rasande fart när man skulle genomföra förändringarna i rehabiliteringskedjan när regeringen precis hade kommit till makten. Nu när man inser problemen men egentligen inte vill göra någonting, då tar det väldigt lång tid, säger Gunvor G Ericsson.