Inopererade chip ersätter sprutor med medicin

2:45 min

För första gången har ett inopererat mikrochip som levererar medicin testats på människor. Sju danska kvinnor med benskörhet har fått det fjärrstyrda chipet insatt under huden på magen och därigenom sluppit dagliga injektioner.

Resultaten var väldigt positiva och öppnar för en ny era inom telemedicinen, säger Michael Cima, professor vid MIT - Massachusetts Institute of Technology i Boston.

För första gången har ett inopererat mikrochip som levererar medicin testats på människor. Sju danska kvinnor med benskörhet har fått det fjärrstyrda chipet insatt under huden på magen och därigenom sluppit dagliga injektioner.

Resultaten öppnar för en ny era inom telemedicinen, enligt utvecklarna själva.

– Resultaten var väldigt positiva, vi visade att mikrochipet kunde programmeras för att leverera en dos medicin dagligen, säger Michael Cima.

Det som nu presenterats på den stora vetenskapskonferensen AAAS i Vancouver är resultatet av mer än femton års utveckling, och forskarna är påtagligt nöjda över att äntligen ha kunnat genomföra en första prövning av utrustningen på patienter.

Sju danska kvinnor med benskörhet har haft dosan under huden på magen i fyra månader. Från mikrochipet har dagliga doser med bisköldkörtelhormon utsöndrats. Läkemedlen har fungerat som förväntat så att kvinnornas skelett visat tecken på nybildning. Inga biverkningar har heller noterats.

Utrustningen kan både styras direkt via en dator och programmeras i förväg.

-Det här kan programmeras och sköta sig helt själv, patienten behöver inte göra någonting. Chipet ligger under huden och styrs lika enkelt som en väckarklocka, säger Michael Cima på MIT.

Försöken har gjorts på kvinnor med benskörhet, men utvecklarna av mikrochipet tänker sig att det kan bli användbart för ett flertal patientgrupper. Att slippa ständiga injektioner kan vara en lättnad för många med kroniska sjukdomar, till exempel MS, vissa typer av cancer och olika smärtillstånd.

Att ge mediciner smärtfritt kan också vara ett sätt att få fler att faktiskt ta sina läkemedel, istället för att hoppa av behandlingen som är vanligt idag.

Resultaten beskrivs som mycket lovande, men studien som gjorts är en liten första prövning som måste följas av ytterligare minst fem års utveckling innan mikrochipet kan vara färdigt för en bredare användning.

Till att börja med vill forskarna öka mängden medicindoser som ryms. Nu har man prövat med 20 dagliga doser, men man hoppas på att i framtiden kunna stoppa in en årskonsumtion av läkemedel i chipet.

Inopererad elektronisk medicinsk utrustning, som till exempel pacemakers, har funnits länge, men nu tas ett nytt steg när man även kan leverera kemiska substanser, som läkemedel

-Det här visar på en ny framtid för elektroniska implantat. Tills nu har de bara kunnat leverera elektriska signaler, men nu kan de också leverera kemiska, säger professor Michael Cima.